Εκπαιδευτικά

βιβλία

Τουριστικά

θέματα

Θέσεις - Απόψεις

Ενδιαφέροντα

Εκπαιδευτικά

CD-ROM

Εκπαιδευτικά

ντοκιμαντέρ

 

Έρευνες -

Εφαρμογές

 

Θέματα

Ασφάλειας

 

Playlists

στο YouTube

 

Βιογραφικά και

άλλα στοιχεία

 

Επικοινωνία με

τον συγγραφέα

          

                      Γιατί προτιμώ το χελιδόνι;

        Επειδή το χελιδόνι συμβολίζει την Άνοιξη.

        Ταυτόχρονα, όμως, ξέρουμε πως ένα χελιδόνι

        δεν φέρνει την Άνοιξη...